Хотели, ресторанти, спа.

Как работното облекло и работни обувки да минат за разход?

< НАЗАД

Насочваме вниманието ви как да осчетоводите покупката на работно облекло, работни обувки – така, че да се признаят за разход, а не да попаднат в графата заплати.

Акцентираме към следните, два члена и на база на тях – вашият счетоводител да прецени:
    - като безплатно работно и униформено облекло, предоставено по реда на чл. 296 от Кодекса;
    - като социален разход по смисъла на чл. 293 и чл. 294 на Кодекса.
За данъчното оформяне на разхода - освен основанието за изписване на работно облекло – от значение е и квалификацията на работното облекло по кодекса на труда - по членовете посочени по-горе.
Проверете и какви са клаузите по колективния трудов договор със служителите – регламентиращ казуса работно облекло.
Обърнете внимание дали няма възможност работното облекло да мине в графата: социален разход, предоставен в натура.