Хотели, ресторанти, спа.

Работното облекло през погледа на Wikipedia

< НАЗАД

По своята същтност - облеклото представлява покривало на тялото. За разлика от останалите живи същества - единствено човекът ползва покрива тялото си с материи, произведени от самия него.
Поради тази причина облеклото е човешка характеристика - част от културата на различните нации и общества.

В повечето случаи облеклото служи за работа и затова се е образувал общо валидния термин "работно облекло".
Според Wikipedia облеклото е функция на почти всички общества.

Бизнесменът ползва за работно облекло костюма, излъсканите обувки, ризата и вратовръзката. Колкото облеклото е по-луксозно - толкова повече по-низшите в йерархията се респектират и дистанцират.
Така бизнесменът лесно отсява себеподобните и общува само в кръга от себеподобни.


Работникът ползва работно облекло за да предпазва тялото си от изцапване и нараняване. С работното си облекло той казва на останалите - аз работя предимно с ръцете си и себеподобни са ми хората на физическия труд.


На пръв поглед е странно, но предполагам ще се съгласите, че бизнесмените гледат с превъзходство работниците, защото не изкарват толкова пари.

Работниците от своя страна гледат подогравателно на "костюмарите" като екземпляри, които немогат да завият един болт.
И двете категории са прави. И двете категории ползват работно облекло, което се различава само като цветове и материя.